top of page

VRÁCENÍ ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM

 

Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)........................
datum narození............................................................
adresa ........................................................................
kontaktní údaje (e-mail, telefon) ....................................

 

Jméno a příjmení prodávajícího (adresát) Kateřina Sochorová podnikající pod názvem KAT.jewelry
IČ prodávajícího 68387873
Adresa prodávajícího Pickova 1493/7, Praha 5 15000

Email: info@katdot.com

 

 

 V ....................... dne .............................

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Vážení,
dne .......... jsem ve Vašem internetovém obchodě  KAT.jewelry na adrese www.katdot.com zakoupil(a) toto zboží............................... . Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.

 

 

S pozdravem

 

 

  

..............................................

(vlastnoruční podpis kupujícího)

 

 

Potvrzuji převzetí zboží zpět


dne .................................   

 

 

 

 ...............................................

podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby

 

 

Přílohy: Kopie daňového dokladu

bottom of page