top of page

REKLAMACE ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM

 

 

Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)........................
datum narození............................................................
adresa ........................................................................
kontaktní údaje (e-mail, telefon) ....................................

 

Jméno a příjmení prodávajícího (adresát) Kateřina Sochorová podnikající pod názvem KAT.jewelry
IČ prodávajícího 68387873
Adresa prodávajícího Pickova 1493/7, Praha 5 15000

Email: info@katdot.com

 

 

V ....................... dne .............................

 

 

Uplatnění reklamace

 

Vážení,
dne .......... jsem ve Vašem internetovém obchodě  KAT.jewelry na adrese www.katdot.com zakoupil(a) ............................... . Zboží vykazuje tyto nedostatky .................................................... (např. vypadlý kamínek, odloupnuté pozlacení atd). Vzhledem k tomu, že vadné plnění je zřejmě nepodstatným porušením smlouvy, žádám Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o opravu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace.

 

 

Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.

 

S pozdravem

 

 

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

 

Potvrzuji převzetí reklamace


dne .................................   

 

 ...............................................

podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby

 

 

Přílohy: Kopie daňového dokladu

bottom of page